Image

Szukaj

Zielone zamówienia

opis kategorii

Turystyka

O ile całkowite wyeliminowanie wpływu turystyki na środowisko jest nieosiągalne, istnieją możliwości jego zrównoważenia, pozwalające zachować wartości oraz zasoby przyrodnicze i kulturowe obszarów na których jest ona prowadzona. Zrównoważona turystyka wspiera rozwój społeczności lokalnej, która stając wobec ekspansji zunifikowanej i skomercjalizowanej turystyki często więcej traci niż zyskuje. Celem jest dialog pomiędzy potrzebami wszystkich ze stron zaangażowanych w turystykę.

Start / Turystyka / Sport, rekreacja

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
tel. 022 722 60 01

www.kampinoski-pn.gov.pl
dyrekcja@kampinoski.pn.gov.pl

kategoria:

Działalność na rzecz środowiska: Kampinoski Park Narodowy należy do Programu Czysty Biznes - bierze udział w projekcie "Czysta Turystyka"; chroni bogactwo przyrodnicze Puszczy Kampinoskiej, prowadzi edukację ekologiczną.

Kampinoski Park Narodowy utworzony w 1959 r. obejmuje rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Jest jednym z dwu parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa.
Ponad 70% powierzchni Parku zajmują lasy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a dominującym siedliskiem bór świeży.
Na terenie Parku znajduje się Ośrodek Hodowli Żubrów. Jest to jedna z najstarszych placówek tego typu w Polsce. Park posiada Centrum Edukacji, Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny oraz Gospodarstwo Szkółkarskie.